۱۲:۱۷ پنج شنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۴
  
 

 آغاز تحویل واحدهای مسکونی مهر ملکی احداثی توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

در شهر جدید پردیس فاز 3

احتراما اعلام می گردد کلیه متقاضیان محترم که قبلا نسبت به تنطیم قرارداد تخصیص واحد مسکونی مهر ملکی

اقدام نموده اند الویت های تحویل واحد به پیش خریداران با شرایط ذیل صورت می پذیرد.

1- ارائه تاییدیه کتبی از بانک مسکن شعبه پردیس در رابطه با واریز صد در صد نقدی حق السهم متقاضی

2- ارائه تاییدیه کتبی از بانک مسکن شعبه پردیس در رابطه با انتقال تسهیلات مشارکت به متقاضی

3- ارائه اقرارنامه محضری تحویل واحد

4- واریز علی الحساب هزینه شارژ واحد برای 5 ماه به مبلغ 000/500/2 ریال به حساب جاری 420000006742

بنام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس نزد بانک مسکن شعبه شهر جدید پردیس کد 1995 و شماره کارت

4481 1995 2314 6280 واریز و فیش واریزی را ارائه نمایند.

5- پس از تکمیل و ارائه مراحل چهارگانه بالا روز تحویل واحد مشخص می گردد.

  
 

مسکن مهر ملکی 2 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن می باشد.